Blokhus Klit Plantage

Blokhus klitplantage er 642 ha stor. Størstedelen er skovbevokset. Med sin beliggenhed i et udpræget udflugts- og turistområde er plantagen besøgt året rundt af landsdelens beboere og dens mange gæster. Der er adgang til de afmærkede vandreture ca. 100m fra campingpladsen. Turene er afmærket med farvede pile (metaltrekanter) på lave pæle. Naturligvis kan turene efter behag og vindretning også vandres imod pilens retning.

De store sandflader, som var opstået ved landhævningen, blæste sammen til klitter. Sammen med de store mængder sand, som skylledes op af havet, dannedes havklitterne langs vestkysten. Havets virksomhed, vestenvindens hyppighed og styrke, men også menneskenes aktivitet (skovhugst, græsning, afslåning) førte til den ødelæggende sandflugt, som hærgede langt ind i landet. Allerede fra 14 - 1500-tallet kender man beretninger om sandflugtens hærgen. Trods adskillige love og forordninger fortsatte befolkningen med at lade kreaturer og får græsse i klitterne og høste klittag til vinterfoder. Resultatet var, at landsbyer og kirkesogne lagdes øde af sandflugten og måtte forlades af beboerne.

Efter nogle spredte og mislykkede forsøg med træplantning i begyndelsen af 1800-tallet indledtes i 1853 påny træplantning i klitterne. Formålet var at finde frem til træarter, der kunne vokse i sandet og dermed dæmpe sandflugten, lige som man håbede at kunne producere gavntræ og brændsel. Det lykkedes at finde egnede træarter, og i årene fra 1880 til 1930 opkøbte og tilplantede Klitvæsenet størstedelen af de nuværende klitplantager. Skovens dyreliv indfandt sig efterhånden som plantagerne voksede til. Ræv, råvildt og hare har boet her i årtier, egernet siden 1960'erne, og nogle nordjyske klitplantager har haft en kronvildtbestand siden1970'ernes slutning.
 

Ultimate Web